PETEPITTAWAT.DEV.

Flutter: App Size Tool ส่องให้เห็นกันไปเลยว่าอะไรทำให้แอปเราบวม

Cover Image for Flutter: App Size Tool ส่องให้เห็นกันไปเลยว่าอะไรทำให้แอปเราบวม
Pittawat Taveekitworachai
Pittawat Taveekitworachai

แม้ว่าในปัจจุบัน Smartphone จะมาพร้อมขนาดของพื้นที่เก็บข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในทุกปี โดยในปัจจุบัน Smartphone ส่วนใหญ่จะมาพร้อมความจุ 64 - 128GB (2020) อย่างไรก็ตามสิ่งที่นักพัฒนาแอปพลิเคชันต้องคำนึงไว้เสมอก็คือพื้นที่นั้นไม่ได้มีไว้ให้แอปของเราทั้งหมด พื้นที่นั้นควรจะให้ผู้ใช้ได้เก็บความทรงจำต่าง ๆ ในรูปแบบของรูปภาพและวิดีโอ รวมถึงเอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนเหล่านั้น

นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมขนาดของแอปพลิเคชันถึงมีความสำคัญ ซึ่ง Flutter เองก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม Tree-shaking เข้ามา โดยเริ่มจากไอคอนก่อน เพื่อให้แอปของเรานั้นตอน Build ใน Release Mode มีเพียงแค่ไอคอนที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น ผู้ใช้จะได้ไม่ต้องโหลดไปมากเกินความจำเป็น

ใน Flutter 1.22 เอง Flutter ก็ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ และได้มีการออกเครื่องมือตัวใหม่นั่นก็คือ App Size Tool สำหรับการส่องว่าโค้ดส่วนไหนส่งผลต่อขนาดสุดท้ายของแอปไปเท่าไรบ้าง โดยเครื่องมือตัวนี้ก็อยู่ใน DevTools ในแท็บ Analysis นั่นเอง

ซึ่ง App Size Tool ก็จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับขนาด ซึ่งประกอบไปด้วย Dart Code, Native Code และส่วนประกอบที่ไม่ใช่ Code ที่รวมอยู่ภายในแอปของเรา เช่น Assets ต่าง ๆ และ Fonts โดย Dart code นั้นจะเป็นขนาดของผลลัพธ์สุดท้ายหลังจากที่เรา Compile แอปของเราใน Release/Profile Mode ซึ่ง Dart จะใช้การ Compile แบบ AOT แทน JIT ซึ่งมีการทำ Tree-shaking ลดโค้ดในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปให้ได้มากที่สุดแล้วนั่นเอง

ใช้ยังไง?

ถ้า DevTools เชื่อมต่อกับแอปที่กำลังรันอยู่ เราสามารถไปที่แท็บ App Size ได้เลย

Screenshot of app size tab

แต่ถ้า DevTools ไม่ได้เชื่อมต่อกับแอปที่กำลังรันอยู่ เราก็สามารถเข้าถึงได้จากหน้าแรกของ DevTools ได้เช่นกัน

Screenshot of app size access on landing page

แท็บ Analysis

ในแท็บนี้จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ขนาดของ Snapshot ที่เรากำลังสนใจอยู่ได้ โดยแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบของลำดับชั้นทั้งเป็น Treemap และตารางซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ทำไมโค้ดส่วนนี้ถึงรวมอยู่ในแอปที่คอมไพล์แล้วได้อีกด้วย โดยใช้ Dominator Tree และ Call Graph

แท็บ Diff

ในแท็บ Diff เราจะสามารถที่จะเปรียบเทียบขนาดของสองไฟล์ได้ในเวลาเดียวกันซึ่งสองไฟล์นั้นจะมาจากสองเวอร์ชันที่แตกต่างกันของแอป โดยมีข้อมูลแสดงในรูปแบบของ Treemap และตารางเช่นเดิม

Screenshot of app size diff

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ App Size Tool สามารถดูได้ที่ https://flutter.dev/docs/development/tools/devtools/app-size

และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดของแอปที่คอมไพล์แล้วสามารถดูได้ที่ https://flutter.dev/docs/perf/app-size#breaking-down-the-size


📚 Hope you enjoy reading! 📚